คณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) เข้าประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการระดับศูนย์สอบและสนามสอบ ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
11 ก.พ. 63 08:27 น. 521 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.สข มอบหมายให้นางสาวนัจมี มะกือจิ นักวิชาการศึกษา พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการระดับศูนย์สอบและสนามสอบ ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยมีนายภิญโญ จันทร์วงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

ภาพ/ข่าว นางสาวนัจมี มะกือจิ นักวิชาการศึกษา