เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าเยี่ยมนักเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย "เตรียมความพร้อมก่อนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันศึกษา
25 พ.ย. 62 16:36 น. 589 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมาย นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าเยี่ยมนักเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย "เตรียมความพร้อมก่อนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันศึกษา" เพื่อการคัดกรองทุนการศึกษา โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ สถาบันทักษิณคดี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา