เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ​
5 มี.ค. 62 08:26 น. 145 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอับดุลร่อซ้าก​  จิงู​  และนายอนุศักดิ์​ เบ็ญหีม นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมแนวทางการนำหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ​ พ.ศ.2562 กิจกรรมที่ 3 ประชารัฐร่วมใจเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษา ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่เพื่อความมั่นคง โดยใช้กระบวนการชุมชนศรัทธา จัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4 -6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมซีเอส​  จ.ปัตตานี โดยมี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม