บุคลากร สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของ ศปบ.จชต.
เมื่อ 28 ก.ย. 61
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

วันที่ 28 กันยายน 2561 นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของ ศปบ.จชต. ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี