นายมูฮัมหมัด สะแลแม นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมอบรมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฯ
เมื่อ 15 พ.ค. 61
นางสาวณฐกา บั่วกิ่ง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายมูฮัมหมัด สะแลแม นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮ์) ปีพุทธศักราช 2559/ฮ.ศ.1437 ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท อ.เมือง จ.ปัตตานี โดย นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหารศูนย์ฯตาดีกา ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมอบรมประมาณ 200 คน