นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขอใช้อาคารเรียนโรงเรียนเอกชน
เมื่อ 3 พ.ค. 61
นางสาวณฐกา บั่วกิ่ง

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการ (ประกอบด้วย ปลัดอำเภอสะบ้าย้อย สาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย นายช่างโยธาเทศบาลตำบลทุ่งพอ) ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการขออนุญาตใช้อาคารเรียนและห้องเรียนประกอบโรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยา อ.สะย้าย้อย จ.สงขลา