ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดหนังสั้นอัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "ของดีบ้านฉัน"
เมื่อ 15 พ.ค. 61
โดย นางสาวณฐกา บั่วกิ่ง

ด้วยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กำหนดจัดประกวดหนังสั้นอัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "ของดีบ้านฉัน" เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดแนวคิดสิ่งดีงามและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ผ่านผลงานสื่อวีดิทัศน์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้