ขอเชิญร่วมงานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อ 8 พ.ค. 61
โดย นางสาวณฐกา บั่วกิ่ง

ด้วยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดจัดงานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดงานเวลา 09.00 - 11.00 น.