ค้นพบ 256 รายการ
หัวข้อ
กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2566 และการเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ป.6 ม.3 ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย | ดู 51 ครั้ง
ปฏิทินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 | ดู 20 ครั้ง
ปฏิทินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | ดู 23 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ของสทศ.เกี่ยวกับการสอบ O-NET, I-NET ปีการศึกษา 2566 | ดู 28 ครั้ง
คลังข้อสอบ I-NET ศูนย์สอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา | ดู 486 ครั้ง
โครงสร้างเเบบทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | ดู 49 ครั้ง
โครงสร้างเเบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เเละด้านภาษาไทย (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 | ดู 59 ครั้ง
ผังการสร้างข้อสอบ (Test blueprint) O-NET ปีการศึกษา 2566 | ดู 1,640 ครั้ง
ผังการสร้างข้อสอบ (Test blueprint) I-NET ปีการศึกษา 2566 | ดู 281 ครั้ง
แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน (พ.ศ. 2566-2570) | ดู 63 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 | ดู 309 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ดู 82 ครั้ง