แนวปฏิบัติการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ( ปพ.๓) แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ
5 มิ.ย. 61 12:01 น. 5,937 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
นักวิชาการศึกษา

1. แนวปฏิบัติการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานการออกประกาศนียบัตรและแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกที่นี่ แนวปฏิบัติการจัดทำและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา17_3_63.pdf

2. ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (หนังสือนำส่ง แบบรายงานการออกประกาศนียบัตร แบบสรุปการจัดส่ง) คลิกที่นี่ เอกสารหนังสือนำส่ง_แบบรายงาน_แบบสรุปการจัดส่ง.docx