นายพเนิน ปิ่นแก้ว รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
19 ก.ค. 62 17:30 น. 149 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมณันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -19 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คนภาพ : นายภีมพศ ปาสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี สช.จ.สงขลา