นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระภาษาไทย
เมื่อ 11 ก.ค. 62, 17:00 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระภาษาไทย ณ โรงแรมณันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน