นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ประชุมข้าราชการ บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
เมื่อ 11 มิ.ย. 62, 11:16 น.
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ประชุมข้าราชการ บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อวางแผนงาน ติดตามการดำเนินงาน โครงการต่างๆ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกกลุ่มงานภายใน สช.จ.สงขลา ณ ห้องประชุม สช.จ.สงขลา