สช.จ.สงขลา จัดประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนาโรงเรียนเอกชนในระบบที่เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา
เมื่อ 4 ธ.ค. 61, 12:01 น.
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการศาสนาโรงเรียนเอกชนในระบบที่เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา โดย นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุม มีผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน

ภาพ : นางสาวรสรินทร์ นิลสุวรรณ นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา