นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
12 ก.ย. 61 16:35 น. 258 ครั้ง
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วันนี้ (12 กันยายน 2561) นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 41 คน รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม สช.อ.จะนะ