นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
เมื่อ 12 ก.ย. 61, 16:35 น.
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์

วันนี้ (12 กันยายน 2561) นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 41 คน รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม สช.อ.จะนะ