เจ้าหน้าที่ สช.อ.นาทวี ตรวจเยี่ยม ติดตาม กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีจิตอาสา รร.สายชล อ.นาทวี จ.สงขลา
เมื่อ 17 พ.ค. 61
Piyatida Suwanangkul

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี จิตอาสา ซึ่งช่วยกันทำความสะอาด และพัฒนาโรงเรียน  กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน มีความรักความสามัคคี และรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ  ณ โรงเรียนสายชล อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา