คณะกรรมการตรวจพิจารณาความพร้อมการขอใช้อาคารเรียนฯ ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อ.สะบ้าย้อย
เมื่อ 16 พ.ค. 61
นางสาวณฐกา บั่วกิ่ง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย และคณะกรรมการตรวจพิจารณาความพร้อมการขออนุญาตใช้อาคารเรียนและห้องประกอบโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย และหน่วยงานภายนอก (สาธารณสุข ปลัดอำเภอ และนายช่างโยธาประจำตำบลที่โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบล) ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมอาคารเรียนและห้องเรียนประกอบของโรงเรียนธรรมคีรีวิทยาและโรงเรียนบาโงยดูรียันอิสลามศึกษา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา