นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อ 15 พ.ค. 61
นางสาวณฐกา บั่วกิ่ง

วันนที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศอินโดนีเซีย ณ มัสยิดบ้านพลีใต้ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา