นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสีรอมฎอนเกมส์
เมื่อ 15 พ.ค. 61
นางสาวณฐกา บั่วกิ่ง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมกีฬาสีรอมฎอนเกมส์ ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) คูประดู่ ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา มีผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีและเดินขบวนพาเหรดประมาณ 300 คน