ผู้บริหารและบุคลากร สช.จังหวัด และ สช.อำเภอ ร่วมพิธีมอบหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ
เมื่อ 11 พ.ค. 61
นางสาวณฐกา บั่วกิ่ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ นำโดย นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561 ให้แก่สถาบันศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้และการอบรมชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรไปใช้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา จัดโดย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นานอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในพิธีมอบหลักสูตรครั้งนี้มีผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมนุม ผู้นำศาสนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมพิธีและรับฟังการบรรยายประมาณ 1000 คน