คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน
เมื่อ 29 มี.ค. 61
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย และพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมโรงเรียนรุ่งภิญโญ  อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา