บุคลากร สช.อ.สะบ้าย้อย ร่วมพิธีมอบอนุบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ 29 มี.ค. 61
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอนุบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นผู้มอบอนุบัตรและประกาศนียบัตรในครั้งนี้ มีผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนองค์กร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐๐ คน