ผู้บริหารและบุคลากร สช.อ.นาทวี ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ฯตาดีกา
เมื่อ 26 มี.ค. 61
วันที่ ๒๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมคณะกรรมการนิเทศฯชุดที่ ๑ และ ชุดที่ ๒  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกิจการของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ณ สถาบันศึกษาปอเนาะฮาฟีเซาะห์อัลกุรอ่านนูรุลสะอาดะห์  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) บ้านโครง บ้านพรุหวา บ้านทุ่งดุก บ้านป่ากัน และมูฮายีรีน  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) บ้านหนำนา บ้านประกอบตก บ้านประกอบออก ดารุลฮิจเราะห์  สถาบันศึกษาปอเนาะตัรบียาตุดดีนียะห์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา