นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยบุคลากรลงพื้นที่ตรวจนิเทศศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
เมื่อ 20 มี.ค. 61
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมคณะกรรมการนิเทศฯชุดที่ ๒ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกิจการของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ณ ศูนย์ฯตาดีกาบ้านคลองพน บ้านลำลอง บ้านคลองทุเรียน บ้านปลักผอม และบ้านโคกแค อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา