นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๓๓
เมื่อ 20 มี.ค. 61
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ๔ อำเภอจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย) นำโดย นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑