คณะกรรมการฯลงพื้นที่ตรวจพิจารณาการขอใช้อาคารเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์ศาสน์ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา
เมื่อ 11 เม.ย. 61
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาตรวจความพร้อมการขออนุญาตใช้อาคารเรียน จากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา องค์การบริหารส่วนตำบลลำไพล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพา ลงพื้นที่ตรวจการขอใช้อาคารเรียนของโรงเรียนอุปถัมภ์ศาสน์ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา