คณะกรรมการฯชุดที่ ๓ ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ
เมื่อ 11 เม.ย. 61
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ชุดที่ ๓ (สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอ : จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนิเทศ ติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เพื่อตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา