โครงการพบนักเรียนหน้าเสาธงตั้งวงคุยกับครูโรงเรียนอุปถัมภ์ศาสน์
เมื่อ 21 มี.ค. 61
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางนิชาภา มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมโครงการ พบนักเรียนหน้าเสาธงตั้งวงคุยกับครูโรงเรียนอุปถัมภ์ศาสน์ อ.เทพา จ.สงขลา