นางนิชาภา มณีรัตน์ หน.กลุ่มบริหารงานทั่วไป สช.อ.เทพา ร่วมงานย้อนรอยตำนาน เล่าขานเมืองเทพา ๗๘๐ ปี
เมื่อ 20 มี.ค. 61
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นางนิชาภา มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอเทพา ร่วมจัดนิทรรศการและเดินขบวนงาน “ย้อนรอยตำนาน เล่าขานเมืองเทพา ๗๘๐ ปี”