นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไทย-อินโดนิเซีย
เมื่อ 23 เม.ย. 61
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไทย – อินโดนีเซีย  ณ  โรงเรียนศาสนบำรุง อ.จะนะ จ.สงขลา มีผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนองค์กร ผู้นำชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ ๑๐๐ คน