นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯชุดที่ ๕ ลงพื้นที่ตรวจ นิเทศ ติดตามการให้เงินอุดหนุนฯ
เมื่อ 18 เม.ย. 61
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจ นิเทศ ติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ชุดที่ ๕ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจ นิเทศ ติดตามการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอเทพา จ.สงขลา