นายอับดลรอมาน สอมัน นักวิชาการศึกษา สช.อ.จะนะ ประธานเปิดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์บ้านตรับ
เมื่อ 9 เม.ย. 61
Admin สช.อ.จะนะ

วันที่ ๘  เมษายน ๒๕๖๑  นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ได้มอบหมายให้ นายอับดลรอมาน สอมัน นักวิชาการศึกษา เป็นประธานเปิด กิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ในโอกาสนี้ได้พบปะ พูดคุย ให้กำลังใจแก่ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา นักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๕๐๐ คน ณ ศูนยการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกาป บุสตานุดดีน บ้านตรับ ต.จะโหนง อ.จะนะ  จ.สงขลา