คณะผู้บริหาร สช.จ.สงขลา ร่วมในพิธีและกล่าวต้อนรับ พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ของที่ระลึกแก่ นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็น ผอ.สช.อ.อำเภอจะนะ
24 พ.ย. 65 15:07 น. 42 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมในพิธีและกล่าวต้อนรับ พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ของที่ระลึกแก่ นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมนี้นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในฐานะรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ได้กล่าวแสดงความยินดีและส่งมอบงานให้ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ คนใหม่ต่อไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook