นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน
15 ก.ย. 65 16:41 น. 137 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) โดยมีครูผู้สอนที่เข้ารับการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ณห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย