นายหั้ว ศรีสุด รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.จะนะ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา " คนดี จิตอาสา เพื่อสังคม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
13 ก.ย. 65 14:47 น. 35 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยนายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา " คนดี จิตอาสา เพื่อสังคม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับผู้แทนจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตาม การดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ