นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผอ.สช.อ.เทพา ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมต้อนรับฮิจเราะห์ศักราช 1444 และกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โรงเรียนสุขสัวสดิ์วิทยา
12 ก.ย. 65 16:18 น. 35 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 12 กันยายน 2565 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมต้อนรับฮิจเราะห์ศักราช 1444 และกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์อิสลามอันยาวนานของชาวไทยมุสลิม พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ "ครูดีเด่น" ณ สนามโรงเรียนสุขสัวสดิ์วิทยา ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา