นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.อ.จะนะ ประเมินพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่ 2/2565
8 ก.ย. 65 16:01 น. 154 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ โดยนายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานการประเมินพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ โดยมีพนักงานราชการเข้ารับการประเมิน จำนวน 34 คน (แบ่งเป็นรอบเช้า 17 คน และรอบบ่าย 17 คน)