นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ "ประทีปเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565
7 ก.ย. 65 12:38 น. 177 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 7 กันยายน 2565 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ "ประทีปเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้รักการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยใช้กิจกรรมกีฬาสีเป็นสื่อการสร้างความเข้มแข็ง โดยมี นายสิทธิชัย เทพภูษา (นายอำเภอเทพา) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามโรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา