สช.จ.สงขลาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
15 ส.ค. 65 11:53 น. 97 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม


ข่าวจาก: facebook