นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
11 ส.ค. 65 20:19 น. 39 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา​พร้อมด้วย​หัวหน้า​กลุ่ม​ส่งเสริม​การจัด​การศึกษา​ ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เเละว่าที่ร้อยโทดิลก ศิริวัลลภ มาบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานต่างๆในโรงเรียนเอกชน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในโครงการพระราชดำริจาก จังหวัดปัตตานี ยะลา สงขลาและนราธิวาส จำนวน​ 19​ โรง​เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้​ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

.....................

ภาพ​ : งานประชาสัมพันธ์​ สช.จ.นราธิวาส


ข่าวจาก: facebook