นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย และคณะทำงานร่วมต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายประเมินคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระดับจังหวัด)
10 ส.ค. 65 10:50 น. 88 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายอุทิศ  อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย และคณะทำงานร่วมต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายประเมินคัดเลือกสถาบันศึกษาปอเนาะแบบอย่างที่ดี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระดับจังหวัด)ตามประกาศศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเป็นประธานกรรมการฝ่ายประเมินคัดเลือก ณ สถาบันศึกษาปอเนาะตะฮ์ฟีซุลกุรอานมูฮายีรีน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา