ประชุมโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565
18 พ.ค. 65 21:10 น. 52 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันที่ 17 พฤษภาคม  2565 เวลา 09.00 น. นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อยและนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเข้าร่วมประชุม 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ของนักเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อยและนาทวี 


โดยมีนายมูฮันมัด  ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม 


ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา