ประชุมภายในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
17 ม.ค. 65 16:50 น. 62 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมภายในสำนักงาน โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและกิจกรรมโครงการที่จัดขึ้นในห้วงเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งรับมอบเสื้อทีมงานของสำนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมหมู่คณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook