สช.อ.เทพา จัดโครงการให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทำการเรียนการสอนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา
14 ธ.ค. 64 16:33 น. 167 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

14 ธันวาคม 2564 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา จัดโครงการให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทำการเรียนการสอนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเป็นหลักเกณฑ์ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทำการเรียนการสอนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ หอประชุมโรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอเทพาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีเจ้าหน้าจากสาธารณสุขอำเภอเทพา และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพา ร่วมให้ความรู้แก่สถานศึกษาในสังกัดอำเภอเทพา