นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน​การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการรับวัคซีนของผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรม “สธ. และ ศธ. ห่วงใยคนในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสงขลา”
23 พ.ย. 64 10:23 น. 53 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน​ 2564 เวลา 09.30 น. น​ายมูฮันมัด​ ดือราแม​ รองผู้อำ​นวยการสำนั​กงานการศึก​ษาเอกชนจัง​หวัดสงขลา​ รักษา​การ​ใน​ตำแหน่ง​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา พร้อมด้วย​นายหั้ว ศรีสุด ผู​้อำนวยการส​ำนักงานการ​ศึกษาเอกชน​อำเภอนาทวี​และเจ้าหน้าที่​กลุ่ม​แผนงาน​และ​ยุทธศาสตร์ สช.จ.สงขลา​ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการรับวัคซีนของผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ภายใต้กิจกรรม “สธ. และ ศธ. ห่วงใยคนในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสงขลา” โดยมีนายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน​การประชุม​ ณ ห้องประชุมผ่านทางไกล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 


ข่าวจาก: facebook