นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามสอบถามปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนและเยี่ยมเยียนผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดปฏิบัติงานในมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8 ก.ย. 64 16:49 น. 29 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามสอบถามปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนและเยี่ยมเยียนผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดปฏิบัติงานในมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน

...................

พร้อมนี้นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อยและนาทวี ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดตามพื้นที่ที่รับผิดชอบและดำเนินแต่งตั้งคณะทำงาน สช.จังหวัดสงขลา 3 คณะในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในพื้นที่นอกเหนือเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่นเดียวกัน


ข่าวจาก: facebook