นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการ​ใน​ต​ำ​แหน่ง​ ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I – NET) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings
29 ก.ค. 64 16:35 น. 156 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยนางพัทธนันท์ ปั้นแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นางสาวนัจมี กือจิ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I – NET) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ข่าวจาก: facebook