นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการตรวจอาคารเรียน จากขอเปลี่ยนแปลงตราสารของโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ
1 เม.ย. 64 00:15 น. 35 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในการตรวจอาคารเรียน จากขอเปลี่ยนแปลงตราสารของโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และบุคลากร สช.จ.สงขลา

.

ภาพ/ข่าว วัชรชัย สังข์แก้ว พนักงานปฏบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ภาพ ศิริวรรณ แหยะเจริญ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา


ข่าวจาก: facebook