นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ได้รับมอบหมายจาก นายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด “รุ่งโรจน์วิชาการบูรณาการวิถี”
26 มี.ค. 64 14:53 น. 314 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ได้รับมอบหมายจาก นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นเกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “รุ่งโรจน์วิชาการบูรณาการวิถี” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน การแสดงออกทางวิชาการ การนำเสนอผลงานนักเรียน และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา พร้อมนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน ณ อาคารโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา