นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา2563 ระดับกลุ่มจังหวัด ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา
18 ก.พ. 64 16:11 น. 419 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

วันนี้(18 ก.พ. 64) เวลา7.00 น. นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา2563 ระดับกลุ่มจังหวัด ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา